Kiezen voor makED

makED is een vernieuwende basisschool in Leiden met een eigen pedagogisch-didactische invulling. Wij zijn in oktober 2018 en juni 2019 goedgekeurd door de Inspectie van het Onderwijs. Over onze uitgangspunten lees je meer bij Missie & visie en Kwaliteiten & waarden.
Past onze school ook bij jou?

Ik zoek een school voor:

Mijn kind dat binnenkort leerplichtig is (4 of 5 jaar) – eerste school

Je bent op zoek naar een fijne, warme school voor je kind. Een plek waar je kind zichzelf kan zijn, veel kan spelen, en in zijn eigen tempo zijn ontwikkeling kan volgen. Een inspirerende plek waar je kind een echte band kan aangaan met verschillende kinderen en volwassenen, waar wordt gewerkt vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen. Dit sluit aan bij je eigen beeld van de ideale ontwikkeling van je kind en bij hoe je de opvoeding invult. makED is een natuurlijk verlengstuk van thuis, en andersom.

Mijn kind dat al naar school gaat – overstap van andere school

Je merkt dat je kind niet lekker in zijn vel zit op school, of je maakt je om andere redenen zorgen over de ontwikkeling van je kind (op school). Je zoekt een omgeving waarin je kind weer zichzelf kan zijn en lekker in zijn vel komt te zitten. Een plek waar je kind tegelijk uitgedaagd wordt en tot rust kan komen. Je kind is van nature leergierig en heeft veel interesses, en je zoekt een plek waar deze eigenschappen beter tot uiting kunnen komen. Een plek zonder dwang en een vast stramien, maar met meer ruimte.

Mijn kind dat is vrijgesteld van leerplicht (5a, 5b of anders)

Voor kinderen met een vrijstelling van de leerplicht bestaat de mogelijkheid om bij makED onderwijs in te kopen, waarbij ouders de eindverantwoordelijkheid houden over het onderwijs van hun kind. Omdat dit een kwestie van maatwerk is, vragen we je om contact met ons op te nemen voor meer informatie. Zie ook onze schoolgids.