Tarieven

Tarief normaal schoolgeld

makED is een particuliere school zonder winstoogmerk. Omdat wij geen bekostiging krijgen vanuit de overheid, liggen de schoolgeldtarieven voor de ouders ongeveer op het niveau van de overheidsbekostiging van reguliere scholen, te weten 6000 per leerling per jaar:

1e kind 492,00 euro per maand
2e kind 369,00 euro per maand
3e kind 328,00 euro per maand

Omdat makED zo toegankelijk mogelijk wil zijn, doen wij er alles aan om het schoolgeld zo laag mogelijk te houden. Tegelijk willen we een financieel stabiele school zijn, goed zorgen voor onze medewerkers en continuïteit bieden.

De daadwerkelijke kosten voor het onderwijs op makED bedragen een veelvoud van het huidige schoolgeldtarief (namelijk 2000 euro per kind per maand). Alle partijen die bij makED betrokken zijn, investeren dus mee in het mogelijk maken van deze bijzondere vorm van onderwijs.