Tarieven

Tarief normaal schoolgeld

makED is een school zonder winstoogmerk. Omdat wij geen bekostiging krijgen vanuit de overheid, liggen de schoolgeldtarieven voor de ouders ongeveer op het niveau van de overheidsbekostiging van reguliere scholen, te weten 6000 per leerling per jaar:

1e kind 470,00 euro per maand
2e kind 352,50 euro per maand
3e kind 313,35 euro per maand

Omdat makED zo toegankelijk mogelijk wil zijn, doen wij er alles aan om het schoolgeld zo laag mogelijk te houden en onderzoeken we voortdurend hoe we het verder omlaag kunnen brengen. Tegelijk willen we een financieel stabiele school zijn, goed zorgen voor onze medewerkers en continuïteit bieden.

De daadwerkelijke kosten voor het onderwijs op makED bedragen een veelvoud van het huidige schoolgeldtarief (namelijk 2000 euro per kind per maand). Alle partijen die bij makED betrokken zijn (ouders, begeleiders en sponsors), investeren dus mee in het mogelijk maken van deze vorm van onderwijs.

Inbegrepen bij het schoolgeld

  • iedere dag een gezonde (veganistische, glutenvrije, suikervrije, biologische) warme maaltijd
  • langere schooldagen (8.30 – 15.30 uur)
  • flexibele breng- en haaltijden (brengen tussen 8.30-9.00 uur, halen tussen 15.00-15.30 uur)
  • veel beschikbare begeleiding en ruimte voor individuele behoeften en wensen (‘maatwerk’)
  • gespecialiseerde vakdocenten en een ruim aanbod
  • veel uitjes en activiteiten buiten de deur

Tarief thuisonderwijsarrangement

Sommige ouders kopen onderwijs in bij makED voor hun van leerplicht vrijgestelde kind in de vorm van een thuisonderwijsarrangement. Deze kinderen worden niet ingeschreven bij makED. Ouders blijven verantwoordelijk voor de invulling van het lesprogramma en gebruiken het onderwijs van makED als aanvulling op hun eigen thuisonderwijsprogramma.
Voor deze kinderen gelden andere bedragen (afhankelijk van het aantal afgenomen dagen). Neem contact op voor meer informatie.