Kwaliteiten & waarden

Kwaliteiten van makED: Waarin blinken wij uit?

 • Pedagogische tact: precies aansluiten bij wat kinderen nodig hebben en ze verder helpen in hun ontwikkeling, daarbij steeds zorgvuldig afstemmend.
 • Reflectievaardigheden op onszelf en op de kinderen. Wat gaat goed, wat kan beter? We streven een hoog niveau van persoonlijke ontwikkeling en kwaliteitsverbetering na.
 • Het creëren van rijke leeromgevingen met inspirerende materialen, activiteiten en mensen.
 • Gezamenlijke besluitvorming: we besluiten sociocratisch (‘alle stemmen gelden’) met de kinderen over het reilen en zeilen van de school.
 • Conflictbemiddeling: conflict is altijd weer een ingang tot contact. Wij hebben veel ervaring in het bemiddelen van conflicten en het weer tot stand brengen van contact.
 • Zorgvuldigheid in de omgang met elkaar (kinderen, begeleiders & ouders).
 • Warme en veilige omgeving bieden: iedereen functioneert en leert het beste als je het gevoel hebt dat je je thuis voelt, veilig bent en jezelf kunt zijn.

Waarden van makED: Waar staan wij voor?

 • Gelijkwaardigheid: begeleiders en kinderen zijn gelijkwaardig en worden even serieus genomen in hun behoeften.
 • Heelheid: je bent welkom met ‘heel je-zelf’: je hoeft niets weg te maken uit angst,  schaamte of schuld. We willen ook graag dat je al je kwaliteiten inbrengt.
 • Verbinding: iedereen wil van waarde zijn. Dit ervaar je ten diepste in verbinding met jezelf en de ander.
 • Diepgang: we kijken altijd verder dan onze neus lang is, met een open hart en een nieuwsgierige mind die wil begrijpen wat eronder zit.
 • Zelfsturing: we moedigen ieders vermogen tot zelfsturing aan; het vermogen en de moed om je innerlijke kompas te volgen. Dit leven we ook actief vóór.
 • Innovatiekracht: we hebben een onderzoekende, reflecterende houding die creativiteit en optimalisatie aanwakkert. Hoe kan het nog beter, slimmer, hoe kunnen we van nog meer toegevoegde waarde zijn?