Missie & visie

makED on a mission!

Het is onze missie om een bloeiende en bruisende schoolomgeving te creëren waarin kinderen zich kunnen ontwikkelen als de autonome, zelfsturende & compassievolle mensen die ze zijn.

Waarom bestaan wij?

Wij bestaan omdat wij ervan overtuigd zijn dat de unieke ontwikkeling van ieder kind ondersteund moet worden door het faciliteren van hun intrinsieke, eigen motivatie. In de rijke leeromgeving vol inspirerende activiteiten, materialen en mensen die onze school is, gaat dit als het ware vanzelf.

Daarnaast zien wij het ontwikkelen van een goede relatie met jezelf en met de mensen om je heen, als een van de belangrijkste vaardigheden en doelen in een kinder- en mensenleven. Wij creëren daarom een omgeving waarin deze vaardigheid optimaal kan worden ontwikkeld. Zo leren kinderen alles wat zij nodig hebben om een vervullend leven voor zichzelf te creëren.

Waarheen gaan wij?

Wij groeien in de komende jaren naar een gezonde, bruisende school met 30 leerlingen. We zijn samen een hechte, diverse groep met kinderen tussen 4 en 14 jaar, met professionele begeleiders die uitblinken in het faciliteren van intrinsieke motivatie en het vormgeven van onze vernieuwende school.

Kinderen komen graag naar school, ontwikkelen zich optimaal, en groeien op tot sterke, autonome, creatieve, empathische mensen. We verbeteren onszelf voortdurend, volgen en initiëren maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van onderwijs, en implementeren dat wat nodig is.

Daarnaast hebben wij een inspirerende voorbeeldfunctie voor verschillende maatschappelijke partijen: basisscholen, lerarenopleidingen, beleidsmakers, overheden, ouders, zorginstanties en anderen. Deze vorm van onderwijs verspreidt zich steeds verder door het onderwijslandschap, waardoor steeds meer kinderen kunnen leren wat zij nodig hebben, zonder beknellende, oude structuren en dwang.