Raad van Advies

Onze organisatie wordt ondersteund door een fantastische Raad van Advies. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van makED en brengt waardevolle kennis en ervaring in.

De Raad van Advies bestaat uit innovatieve ondernemers uit verschillende sectoren, waaronder onderwijs, techniek, het bankenwezen en marketing: